Thiết kế thi công xây dựng nhà xưởng kho lạnh công nghiệp cho Công ty Kingtetshu tại KCN Long Bình

0901554495

Vietnamese